องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการและติดตามผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งมอบนโยบายในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/rY425CQjUYaT9uf4/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/QoQmt2mmCGuFukvv/?mibextid=WC7FNe