องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

การประชุมแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข๘๕ กข๙๕ เพื่อทดแทนอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมแบบสำรวจการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข๘๕ กข๙๕ เพื่อทดแทนอาหารสัตว์ ปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม (เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/MBd3oxksYi6AwyMp/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/QXKDpBPsQjyQ6TEM/?mibextid=WC7FNe