องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ออกพบปะประชาชนในการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ ของประชาชนในพื้นที่ อ.ป่าโมก และ อ.เมืองอ่างทอง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เสนอเข้ามา โดยมี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ