องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หมู่ที่๗ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ และชาวตำบลจระเข้ร้อง หมู่ที่๔ และหมู่ที่๕ อำเภอไชโย ไปออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐๑๗.๐๐น. รับบัตร ๑ ใบ เข้าคูหากากบาทเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

ถ้าไม่อาจไปใช้สิทธิลงคะแนนใหม่ ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔