องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพุทธศักราช ๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธีแห่ผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์ ห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ และเวียนเทียนรอบพระพุทธไสยาสน์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งได้น้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความพร้อมและวางรากฐานอนาคต อันเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมในพิธีฯดังกล่าว ณ พุทธมณฑลจังหวัดอ่างทอง วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/EaCTjFGbDNBtRHVJ/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/u1JpFt3yKYP5JgyA/?mibextid=WC7FNe