องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

กิจกรรม Big Cleaning เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ โดยร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ ณ ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖ (สายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ) ช่วงระหว่างสามแยกป่างิ้ว-สี่แยกวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง