องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักป้องกันและควบคุมโรค และ โรงพยาบาลอ่างทอง ลงพื้นที่หาสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการเป็นโรงพยาบาลสนาม 1 แห่ง และ local quarantine 4 แห่ง สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง และต้องกักกันตัว โดยได้เลือกใช้อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง และอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็น 2 ใน 4 แห่งที่เป็นสถานที่ Local Quarantine (พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด สำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด)