องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประชุมขับเคลื่อน ศส.ปชต. เพื่อรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศล.ปชต.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และชี้แจงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลต่อไป โครงการฯในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/mFquu9NPwnjEGTJk/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/oEfvCb5bjLAHtLrv/?mibextid=WC7FNe