องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ และประสบอุทกภัยนำ้ท่วมในเขตอำเภอป่าโมก โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประธานพิธีฯตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ , พลตำรวจตรี ศาสตราจารย์ ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ,คุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ที่ปรึกษามูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทองร่วมพิธีฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง