องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นตัวแทน รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา นำเตียงกระดาษมอบให้กับโรงพยาบาลสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษาฯ(โพสะ) จังหวัดอ่างทอง เพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๑๕๐ เตียง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษาฯ(โพสะ) จังหวัดอ่างทอง