องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐น.  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน Moderna เชิงรุกแด่ผู้ยากไร้และผู้เปราะบางทางสังคม โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทยและมอบกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกๆท่านด้วย ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง