องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสมชายธนินทร์ พ่วงสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง ร่วมมอบอาหารกลางวันและขนมขบเคี้ยว ให้กับผู้ติดเชื้อโดยมอบผ่านไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และได้พูดคุย ซักถามถึงปัญหาต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข พร้อมมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ฯ ทุกๆท่านในการปฎิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง