องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และอุปกรณ์ในการช่วยการดำรงชีวิต เช่น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รถเข็นชนิดปรับได้/ปรับไม่ได้ ที่นอนลม เบาะรองนั่ง ไม้เท้า ฯลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑๒ ราย ที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขออุปกรณ์ฯ ไว้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในการออกหน่วย อบจ.พบประชาชน อำเภอแสวงหา และอำเภอโพธิ์ทอง ที่ผ่านมานั้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง และการมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง