องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสุพจน์ นาคประดิษฐ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้กับโรงพยาบาลสนามอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษาฯ(โพสะ) และโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ ขวด เพื่อการบริโภคของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามฯ และเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลผู้ป่วย