องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา และ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พบปะพูดคุยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 820 คน ตามโครงการ จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับประชาชนในจังหวัดอ่างทอง วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง