องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

โปรดจำหมายเลขประจำตัวด้านหลังชื่อเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมายฉีดวัคซีน
สถานที่ฉีดวัคซีนได้แก่ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
(รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร)

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันนัดหมายฉีดวัคซีน (เพื่อความสะดวก รวดเร็ว)

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. ใบประวัติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
    (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1KOv8Kjz7HA3gpk_458XQM1FRfonWGJZp/view?usp=sharing)
  3. ใบคัดกรอง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
    (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1DtQJY2g7aj3ZYDXadCORSLA2T-5KEKP7/view?usp=sharing)
  4. QR Code
    (พิมพ์จากระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1 วันก่อนวันนัดหมายได้ที่ https://vconc.cra.ac.th/check-registration )

หากไม่สามารถพิมพ์ใบประวัติ ใบคัดกรอง และ QR Code ได้ สามารถมาติดต่อที่เจ้าหน้าที่หน้าสถานที่ฉีดวัคซีนได้
นำปากกามาเองเพื่อลดการสัมผัสร่วม

ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดอื่นแล้ว ไม่สามารถมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นแทนได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข อบจ.อ่างทอง 035-611484 หรือ 081-2572002 ในวันและเวลาราชการ