องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดอ่างทองประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ “งานมหาสงกรานต์ เฟสติวัล ๒๐๒๔ ถนนข้าวสุก@อ่างทอง” ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ – วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จึงแจ้งการกำหนดพื้นที่และแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ