องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์มิวสิกวิดิโอ (Music Video : MV) เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

Youtube : https://youtu.be/BPoLGRE0088?si=wcLqYTzlPZm7hgr1