องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรจังหวัดอ่างทอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/BnVLMuJqz3xP9Fx7/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/fJZGHmyfvp6ajNFc/?mibextid=WC7FNe