องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธานกองทุนฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมชั้น๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุข เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและทำกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วย Stroke หรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจนครบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อป้องกันและลดความพิการของผู้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการฟื้นฟูแบบต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาอนุมัติโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทอง โดยการจัดตั้งศูนย์ให้ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการไปใช้ที่บ้านฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในจังหวัดอ่างทอง เช่น รถเข็นคนพิการ ไม้เท้าอลูมิเนียมสามขา ไม้เท้าสำหรับคนตาบอดพับได้ แผ่นรองตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม ฯลฯ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้บริการกับประชาชนได้ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2565