องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อรับมอบหมาย ภารกิจเตรียมความพร้อมจัดสถานที่จัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัดไชโยวรวิหาร ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/Z1Ds6ctvVuofwVty/?mibextid=WC7FNe