องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมคณะทำงานประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.อ่างทอง ในส่วนระดับอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คณะทำงานประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบจ.อ่างทอง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง โดย นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในส่วนระดับอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการประมวลผลคะแนนการเลือกตั้งฯ

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/2doMmWYuk63ScWYA/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/f8BwENBrqghzZorq/?mibextid=WC7FNe