องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประชุมชี้แจงในการกำหนดแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง และร่วมประชุมทางไกลของกระทรวงสาธารณสุขผ่าน Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ร่วมกับ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง, ประธาน อสม.ทั้ง ๗ อำเภอ และ สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง