องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ คณะทำงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้างานวันเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง