องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ณ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/zL66hDTKCEgnRyEP/?mibextid=WC7FNe