องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ และนายสุชิน อร่ามพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/by2nya4JLKNsU2iV/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/pte1MYh6ADeqbDTH/?mibextid=WC7FNe