องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมหารือในการกำหนดแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้พี่น้องชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง , นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง , นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง