องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิ่ง “อ่างทองมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๑ “

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดย นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ กองช่าง และ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานวิ่ง “อ่างทองมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑๑” ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ วัดม่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพอ่างทอง คณะทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/vMfB3SD1JLoL49M6/?mibextid=WC7FNe