องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง