องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๓ และกิจกรรมมอบวัสดุ-อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่ กลุ่มเปราะบางทางสังคม / ครัวเรือนผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีฯ ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง