องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

๒ เม.ย.๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางรุ่งรัตน์ มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวรากร มณฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีฯ ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง