องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๔ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวรากร มณฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนราชการต่างๆร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง