องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดถนนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ ตำบลองครักษ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่๘ ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (อบจ.อท.๒๗๗/๒๕๖๖) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดในโครงการฯนี้ด้วย ณ วัดทองกลาง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง