องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ (ปีที่๓๒) ประจำปี ๒๕๖๔ รอบคัดเลือกภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระจายโอกาสให้ยุวชน ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียนวินัยและความมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักการทำงานร่วมกันใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๙ จังหวัด โดยมีนายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีเปิดในการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง