องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบน้ำดื่มให้กับตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดิน วิ่ง รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด และ มอบน้ำดื่มให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดย นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เพื่อสนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓,๐๐๐ ขวด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง(ศูนย์เครื่องจักรกล)