องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฎิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในชุมชน โดยมอบให้กับตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประธาน อสม.ระดับตำบล ของแต่ละอำเภอเพื่อนำไปใช้ปฎิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง , นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง, นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง , นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง