องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.จังหวัดอ่างทอง เขต๑ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอสามโก้ และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.สามโก้ จ. อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย และมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ ในพื้นที่ ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ ระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑ ราย