องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น. นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบสิ่งของตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยมีนางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ