องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนไผ่ดำ-ท่าอู่ อำเภอวิเศษชัยชาญ ที่ชำรุดเสียหาย และได้รับซ่อมแซมในเบื้องต้นไปแล้วรวมถึงถนนที่เสียหายเพิ่มเติม และถนนภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณมาทำการซ่อมบำรุงต่อไป