องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสังคม ลาภเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอำเภอวิเศษชัยชาญ ผู้อำนวยการกองช่างและนายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบ และควบคุมการปรับปรุงซ่อมผิวทาง ถนนสายทาง อท.๔๐๑๖ บ้านไผ่ดำพัฒนา-บ้านท่าอู่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ที่ผิวจราจรชำรุด