องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง