องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.ป่าโมก จ. อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ราย โดยได้รับเกียรติจากนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอป่าโมก และคณะ สสอ.ป่าโมก ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ด้วย