องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย และมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับเกียรติจากนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ผอ.โรงพยาบาลวิเศษชัยชาย และผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ต.ศาลเจ้าโรงทอง ร่วมเป็นเกียรติในการมอบครั้งนี้ด้วย