องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ต.หัวไผ่ , ต.โรงช้าง และ ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗