องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายมณเฑียร วิริยางกูร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชัยรัตน์ เปาอินทร์ ส.อบจ.เขต๕ อ.วิเศษชัยชาญ นายสุพจน์ นาคประดิษฐ์ ส.อบจ.เขต๑ อ.สามโก้ และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ ต.ตลาดใหม่ , ต.หลักแก้ว, ต.ไผ่วง,ต.สาวร้องไห้ ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ ต.มงคลธรรมนิมิต ,ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เพื่อการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นปัญหาความต้องการด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗