องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ เปาอินทร์ ส.อบจ.เขต๕ อำเภอวิเศษชัยชาญ ,คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ,คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยคันแหลน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๕ ราย และ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ ราย