องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยท่านสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง รองนายกองค์การบริหารส่วยจังหวัดอ่างทอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานงาน อาสายุวกาชาด จังหวัดอ่างทอง ทหาร และผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าโมก ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย (น้ำท่วม) ในพื้นที่ อำเภอป่าโมก ได้แก่

1. ชุมชน1 บ้านวัดอัมพวัน ม.1 ต.ป่าโมก ณ โรงอิฐ บ.ป.ก. จำนวน 78 ชุด

2.ชุมชน 9 บ้านวัดแจ้ง และ ชุมชน 10 บ้านวัดพานิช-วัดพินิจฯ ณ ปั๊ม ปตท. สี่แยกไฟแดงป่าโมก จำนวน 380 ชุด

รวมทั้งสิ้ง 458 ชุด