องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง นายก อบจ.อ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับคณะอนุกรรมการประจำอำเภอ ทั้ง ๗ อำเภอ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/share/p/HAuiAbuMeKDceiTA/?mibextid=WC7FNe

วิดิโอ : https://www.facebook.com/share/v/J5UMp4rMsrsbjjbx/?mibextid=WC7FNe