องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อศุกร์ที่ 17 มีนาคม๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด ให้กับตัวแทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖