องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

Angthong Provincial Administrative Organization

เมื่อวันที่อ2 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายสังคม ลาภเวช ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบสิ่งของถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 4 อำเภอ ตามโครงการ “อบจ.อ่างทองห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงวิกฤติ Covid-19” พร้อมได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ส.ส.ภราดร ส.ส.กรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ในการนำข้าวสารมามอบให้กับประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในครั้งนี้ด้วย